Nieuwbouw

Home » Activiteiten » Nieuwbouw

Door mee te denken, innovatief te zijn en alternatieven aan te dragen worden wij veelal gevraagd om plaats te nemen in een bouwteam als het gaat om nieuwbouwprojecten.

Wanneer het project ons wordt gegund weten wij keer op keer, in samenwerking met de opdrachtgever en architect, een prachtig resultaat neer te zetten.

De diversiteit in nieuwbouw zoals particuliere woningen/villa’s, appartementencomplexen, zorg- instellingsgebouwen, scholen, recreatieparken (villa’s en bungalows) en bedrijfspanden maakt dat wij over een brede kennis beschikken.