Maria Mater ’t Veld

Home » Projecten » Maria Mater ’t Veld

Uitvoering

2021

Opdrachtgever

Woonzorggroep Samen

Architect

Fame Architecten

Categorie

Renovaties

Woonzorggroep Samen maakt een belangrijke stap in het toekomstbestendig maken van de zorg in de locatie Maria Mater ’t Veld. Haar aanbod van huur en thuiszorg zal worden uitgebreid met langdurige zorg.

Er zal worden gewerkt met het wonen in buurtjes, waarbij elk buurtje haar eigen buurtkamer en ontmoetingsruimte zal krijgen. Er worden tevens 7 nieuwe appartementen  gerealiseerd in de vleugel rechts en een compleet nieuwe lift, welke geschikt is voor het vervoer van bedden.

Onder de bewoners varieert als vanzelfsprekend de zorgvraag van ouderen die (nog) geen zorg nodig hebben tot ouderen met een zwaardere zorgvraag. Alles met als doel om de ouderen, zo lang als redelijkerwijs mogelijk, in de voor hun vertrouwde omgeving van ’t Veld te laten wonen.