Recreatieoord Enkhuizer Zand

Home » Projecten » Recreatieoord Enkhuizer Zand

Uitvoering

2019-2024

Architect

K3H Architecten

Categorie

Projectontwikkeling

Voor de gemeente Enkhuizen heeft Bouwbedrijf Tuin vanaf ontstaan project tot aanvraag bestemmingsplan (namens een ontwikkelcombinatie waar Peter Tuin Holding BV aandeelhouder in is) gewerkt aan een plan voor herontwikkeling van het recreatieoord Enkhuizer Zand.

Het plan bestaat onder andere uit het verplaatsen van de huidige camping naar een nieuwe locatie. Op deze locatie zou een kampeergebied gerealiseerd kunnen worden voor maximaal 200 eenheden. Aangrenzend is er ruimte voor een passantencamping. Tussen het Zuiderzeemuseum en Sprookjeswonderland mag er een recreatiepark komen aan en in het IJsselmeer met maximaal 200 woningen. Het project omvat daarnaast nieuwe locaties voor de huidige zeilschool, de reddingsbrigade en uitbreiding van functies bij het zwembad (denk aan buitenspelen en binnenspelen).

Daarnaast wordt het strand enorm  vergroot, welke beschikbaar zal zijn voor iedereen! Parkeren en  de aanwezigheid van groen speelt een belangrijke rol in de planvorming. Met de herontwikkeling wordt gestreefd naar een grote kwaliteitsverbetering en daarmee een grotere aantrekkingskracht op het recreatiegebied en de binnenstad van Enkhuizen.

Afgelopen oktober 2018 heeft de ontwikkelcombinatie, gezamenlijk met de gemeente Enkhuizen de aangepaste plannen gepresenteerd aan de gemeente, raad, pers, stakeholders en inwoners van Enkhuizen.  Momenteel worden alle plannen uitgewerkt en ligt het bestemmingsplan ter inzage. In 2019 heeft Bouwbedrijf Tuin namens Peter Tuin Holding BV het plan overgedragen aan de exploitant voor verdere doorontwikkeling.